Ole Ole 永不放弃 – 温拿乐队

词:柳重言
曲:柳重言
编曲:苏德华
制作人:陈永明
Ole Ole 奋起直望
Ole Ole 永不绝望
Ole Ole 那可投降
Ole Ole 破解难题直往
艳阳在云雾中默然躲着看
经过风雨中的冲击谁人能抵挡
不怕艰难全心苦干
得不得到也心安
双手努力干 挥出我热与光
愿明白人在一生里总遇路障
漫长路途饱经风霜尽全力对抗
对自己不可轻看
将信心战胜风浪
共期待天晴雨过
美好日子跟你同分享
Ole Ole 理想在望
Ole Ole 那管巨浪
Ole Ole 勇敢前航
Ole Ole 美好前程共创
愿明白人在一生里总遇路障
漫长路途饱经风霜尽全力对抗
对自己不可轻看
将信心战胜风浪
共期待天晴雨过
美好日子跟你同分享
Ole Ole 奋起直望
Ole Ole 永不绝望
Ole Ole 那可投降
Ole Ole 破解难题直往
Ole Ole 理想在望
Ole Ole 那管巨浪
Ole Ole 勇敢前航
Ole Ole 美好前程共创
不怕风雨冲击 勇闯

发表评论